ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

A törvény által előírt alapfeladatok az 1/2000-es tv.:

Az intézmény a napi ellátás során biztosítja lakóinak
 Fizikai ellátást
Ennek keretén belül gondoskodunk szűkebb-tágabb környezet megfelelő kialakításáról, a közös helyiségek, ebédlők, társalgók, foglalkoztató-helyiségek, szakmai rendelet szerinti kialakításáról. Lakószobáink az előírásnak megfelelően biztosítják az egy lakóra előírt 6 négyzetméter alapterületet. A szobákban az előírt maximálisan 4 személyt helyezünk el.
Intézményünk gondoskodik a lakók étkeztetésének megszervezéséről, a napi ötszöri étkezésről, valamint a diétás étkeztetés biztosításáról.
Gondoskodik továbbá a lakók számára a személyes ruházat, ágynemű és textília biztosításáról, valamint a ruházat tisztításáról és javításáról is.

 Egészségügyi ellátást
Az intézmény gondoskodik a lakók rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, gondozásáról, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, kórházi kezeléséről.
Gondoskodunk lakóink számára a szakmai rendeletben szabályozott térítésköteles gyógyszerekhez, a rendelt térítésmentes gyógyszerekhez való hozzájutásáról, valamint a lakó számára szükséges gyógyászati segédeszközökhöz és inkontinencia termékekhez való hozzájutásról.
Feladatunk az intézetben élő lakók egészségügyi ellátásának, ápolásának, gondozásának és orvosi szakellátásának a megszervezése és felügyelete. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, éves szűrővizsgálatok elvégzésére (nőgyógyászat, urológia, tüdőszűrés, labor szűrés).
Az intézmény érvényes szerződéssel rendelkezik: háziorvos, pszichiáter szakorvos, üzem egészségügyi szakorvos és pszichológus végzettségű szakemberrel.
                                 
 Mentálhigiénés ellátást
Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és csoportos beszélgetést, a kultúrált szabadidő-eltöltés megteremtésének feltételeit, szükség szerinti pszichoterápiás jellegű foglalkoztatás lehetőségének biztosítását, a lakók családi kapcsolatai fenntartásának ápolását, az intézeten belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulásának támogatását.
Intézményünk lakói betegségeik és általános állapotuk alapján rendkívül heterogén összetételűek. Sok esetben pszichiátriai betegség diagnózisuk mellett egyéb problémák is meghatározzák az intézetben folyó mentálhigiénés munka jellegét

 Foglalkoztatást
A lakók életkorának és egészségi állapotának figyelembevételével törekszünk a testi-lelki aktivitás fenntartására és megőrzésére. A lakók képességeinek és egyéb adottságainak figyelembevételével szervezzük meg az intézményben élő lakók foglalkoztatását. Előre tervezzük éves, illetve havi szinten a lakók bevonásával a foglalkoztatási igényeknek megfelelő programokat, melyet a foglalkoztatási tervben dokumentálunk