ESEMÉNYNAPTÁR

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szgyf_banner.jpg

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Váci Otthona
2600 Vác, Naszály út 31.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása,
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása,
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása.Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthona
2111 Szada, Kisfaludy utca 4.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása


Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Domonyi Otthona
2182 Domony Fő utca 93.

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátásaIntézményünk 1.

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Váci Otthona

Bemutatkozás: 2013. október 15-vel  a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Fenntartó) megbízásából a Viktor Speciális Otthon működtetésébe kerül a Beneficium Szeretet szolgálat által működtetett Panoráma Otthon és Duna Otthon gondozotti köre. Elsődleges feladat volt az új intézmény barátságos, élhető és minden igényt kielégítő otthonná alakítása. Az intézmény bővítése és fejlesztése folyamatosan zajlik. 2016-ra egy minden igényt kielégítő, modern intézménnyé vált.Történelmi múlttal rendelkező város szívében helyezkedik el. Három szintes, a lakók közlekedést lift könnyíti meg.


Elhelyezés
    Kérelem benyújtása: 1993. évi lll. tv 68§ A Kérelem beérkezése napján nyilvántartásba vesszük, várólistára kerül a kérelmező. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg írásban értesítjük a kérelmezőt minderről, valamint az Előgondozás várható időpontjáról, és a gondozási szükséglet vizsgálatának szükségességéről. 
 
Az előgondozás szakaszában bekéri, összegyűjti az intézmény az elhelyezéshez szükséges egészségügyi dokumentumokat (kórházi zárójelentések, NRSZH, OOSZI, ORSZI,) egyéb szakorvosi vélemények, valamint szociális helyzetre vonatkozó iratok), illetve szükség szerint segítséget nyújt azok beszerzésében.  Különös tekintettel a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre, amelyek magát a vizsgálatot szükségtelenné teszik.
Az intézményben várólista van, de lehet kérni soron kívüli elhelyezést is (kérheti a kérelmező és a háziorvosa/kezelőorvosa is), és amennyiben ezt az igényt az Előgondozást követően az intézményvezető helyben hagyja, akkor a várólista elejére kerül. A Kérelemhez csatolni kell azt az igazolást, melyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küld ki minden év elején, illetve friss zárójelentést.
   
    Területi illetékesség: Kizárólag Pest megye területén élő állandó lakcímmel rendelkező személyek illetékesek intézményünkbe történő felvételre.
   

Intézményi térítési díj: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó  állapítja meg. Az ellátást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és az ellátást igénybevevő jövedelmének figyelembe vételével kell megállapítani, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő jövedelmének 80 %-át, azonban nem lehet több a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díjnál. A személyi térítési összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban értesíti.

 Ha az ellátást igénybevevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

 Ha az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

Jelentős pénzvagyon az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon része, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezkedésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.


 Ha az ellátást igénybevevő jövedelemhányada nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
Jelentős ingatlanvagyonnak számít az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó része. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.


 Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja vagy az ellátott jövedelme alapján meg tudja fizetni a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat, nincs szükség jövedelemvizsgálatra.


 A térítési díjat havonta, mindig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.


 A térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybevevő számára költőpénzként megmaradó összeg nem lehet kevesebb a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-ánál, ha az vagyont is terhel 30%-ánál.


 Az ellátást igénybe vevőnek
-    két hónapot meg nem haladó távollét idejére, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át,
-    a két hónapot meghaladó távollét idejére, egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át,
-    egyéb esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell fizetni.


 Amennyiben az ellátást igénybevevő, illetve a fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó - a jogszabályokban meghatározott módon - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása iránt.


Szolgáltatások
    Térítésmentes szolgáltatások: A törvényi előírások alapján.
    Szolgáltatások térítés ellenében: Fodrász, pedikűrös, stb.
    További lehetőségek: Kirándulások, intézményen kívüli programok.

Elérhetőségek:

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Váci Otthona
Telephely:            2600 Vác, Naszály út 31.
Telephely vezető:        Juhász Andrea
Telefonszám:            27/ 777 - 505
E-mail:                Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   Intézményünk 2.

Bemutatkozás: A Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthona 65 fő férőhellyel rendelkező, időskorúak tartós szociális ellátásával és demens ellátottakkal foglalkozó intézmény, amely magára vállalja azoknak a Pest megyei lakosoknak a gondozási feladatait, akik már nem tudják önmagukat ellátni, életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt.

          Az intézmény székhelye: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény

          Fenntartója: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Az intézmény feladata teljes körű ápolást nyújtani azon személyek részére, akik folyamatos gondozást igényelnek, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak. Fontos feladatnak tekintjük, hogy olyan egyénre szabott fizikai, mentális, életvezetési és egészségügyi ellátást nyújtsunk, amely a lakók testi, szellemi és szociális állapotának megfelelő. A szolgáltatás célja, hogy a lakók a beköltözés után minél tovább megőrizzék autonómiájukat. Segítséget kapjanak a beilleszkedéshez, az intézményen belüli kapcsolatok kialakításához, a korábbi kapcsolatok fenntartása mellett.
A napi rendszerességgel végzett egyéni és csoportos foglalkozások szakképzett személyzet irányításával és a gondozók részvételével történik, amely során fokozott figyelmet fordítunk a lakók meglévő képességeinek megőrzésére. A napi foglalkozások keretében gondoskodunk az egyéni igényekhez, képességekhez mért hasznos elfoglaltságról, különös hangsúlyt helyezve az egyházi, állami és családi ünnepekre.
Szobáink 3-4 ágyasak, a férfiak külön épületben vannak elhelyezve.


Történet: Az intézmény eredetileg Vécsey Kúriaként működött, majd átkerült a Pest Megyei Önkormányzat tulajdonába és idősek otthonaként funkcionált. Ezt követően az IRMÁK Utilis Nonprofit Kft. üzemeltette. Napjainkban az SZGYF fenntartásásban működik.


Elhelyezés
    Kérelem benyújtása: 1993. évi lll. tv 68§ A Kérelem beérkezése napján nyilvántartásba vesszük, várólistára kerül a kérelmező. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg írásban értesítjük a kérelmezőt, valamint az Előgondozás várható időpontjáról, és a gondozási szükséglet vizsgálatának szükségességéről. 
 
Az előgondozás szakaszában bekéri, összegyűjti az intézmény az elhelyezéshez szükséges egészségügyi dokumentumokat (kórházi zárójelentések, NRSZH, OOSZI, ORSZI,) egyéb szakorvosi vélemények, valamint szociális helyzetre vonatkozó iratok), illetve szükség szerint segítséget nyújt azok beszerzésében.  Különös tekintettel a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre, amelyek magát a vizsgálatot szükségtelenné teszik.

   
Területi illetékesség: Kizárólag Pest megye területén élő állandó lakcímmel rendelkező személyek illetékesek intézményünkbe történő felvételre.

Intézményi térítési díj: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.

Szolgáltatások
    Térítésmentes szolgáltatások: A törvényi előírások alapján.
    Szolgáltatások térítés ellenében: Fodrász, pedikűrös, stb.
    További lehetőségek: Kirándulások, intézményen kívüli programok.

Elérhetőségek
    Telephely vezető: Havay Ildikó
    Tel. sz.: 06-28/503-355, 06-28/503-356, 06-28/503-360
    Fax sz.: 06-28/503-355
    E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla, mobil: 06-20/4899-529, e-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alapítvány: A intézmény támogatására és az otthonban lakók ellátásának javítása érdekében, 2015. októberében jött létre az alapítvány, hogy a saját forrás mellett segítse a tervezett célok végrehajtását az intézményben.

A Margita Otthon Alapítvány célja, támogatást nyújtani:
•    az ellátás minőségének fejlesztése érdekében végzett felújításokhoz,
•    a gondozáshoz, ápoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez,
•    új gondozási módszerek bevezetéséhez,
•    a lakóközösség fejlesztése, illetve a lakó, a család és az otthon közötti jó kapcsolat ápolása érdekében szervezett programok megvalósításához
•    a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges foglalkoztatási eszközök beszerzéséhez,
•    a dolgozók szakképzettségének megfelelő továbbképzéseken való részvételéhez, hozzájárulva ezzel a magasabb színvonalú ellátáshoz,
•    az intézmény társintézményekkel való kapcsolattartásának segítéséhez.


Intézményünk 3.

Pest Megyei viktor Egyesített Szociális Intézmény Domonyi Otthona

Bemutatkozás:  A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon.
75 férőhelyes, krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő, Pest megyei, felnőttkorú nő és férfi teljes körű ellátását biztosító otthon. Az ellátottak elhelyezésére a Domonyi család által 1820 körül épített kúria, és melléképületei szolgálnak. A főépület műemléki védelem alatt áll, ezért az építmény bizonyos részei őrzik eredeti formájukat, kialakításukat.

Szolgáltatások:Térítésmentes szolgáltatások: A törvényi előírások alapján.
    Szolgáltatások térítés ellenében: Fodrász, pedikűrös, stb.
    További lehetőségek: Kirándulások, intézményen kívüli programok.

Elhelyezés: 1993. évi lll. tv. 71§(1) A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.


Térítési díj: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról


Elérhetőségek:
        Telephely vezető:    Hangyáné Krasznai Eszter

        E-mail:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

        Telefonszám:        06-70/ 68-30-419