ESEMÉNYNAPTÁR

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

A szociális ellátásokat írásban kell kérelmezni.

1993. évi lll.tv.69§

A szociális otthonok - mint tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények - létbiztonságot, teljes ellátást és nyugalmat biztosítanak azoknak az idős, beteg és/vagy fogyatékos embereknek, akikről életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapellátás, a nappali vagy átmeneti intézményi forma keretében nem lehet gondoskodni.

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelmet annál az intézménynél kell előterjeszteni, amelybe az elhelyezés irányul. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolást, a jövedelemnyilatkozatot, valamint - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 117/B. § szerinti térítési díjvállalás kivételével - a vagyonnyilatkozatot. Az orvosi igazoláshoz, a jövedelemnyilatkozathoz és a vagyonnyilatkozathoz szükséges formanyomtatványokat a szociális intézményeknél lehet beszerezni, illetve beadni, valamint letölthető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapjáról is a szociális ellátás/formanyomtatványok menüpont alatt. A megjelölt intézménynél tájékoztatást adnak az igénylő egészségi állapotának megfelelő intézménytípusról, az igénybevétel feltételeiről és az eljárásról. Segítséget nyújtanak a formanyomtatvány kitöltésében is. Az ellátást igénylő személy egészségi állapotától függően szükség lehet kiegészítő szakvéleményekre (pszichiátriai betegnél a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve fekvőbeteg-gyógyintézeti ideg-elmeszakorvos igazolására, fogyatékos személyek esetében a benyújtott orvosi dokumentációk felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzésére).

Dokumentumok térítési ellátás igényléséhez